Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Aktualności

BRD W BIAŁOPOLU

12 czerwca 2024 r. w odpowiedzi na zaproszenie pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu – Alicji Ilasz, wzięliśmy udział w szkolnym „Święcie Rodziny”, zorganizowanym na terenie stadionu GKS

WIĘCEJ INFORMACJI »

Informacje dla zdających

Wymagane dokumenty

Więcej informacji

Egzaminy w praktyce

Więcej informacji

Opłaty za egzaminy

Więcej informacji

Zapis zdalny na egzamin

Więcej informacji

Egzamin pojazdem OSK

Więcej informacji

Statystyki zdawalności

Więcej informacji

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.: pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych, osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi, członkom zespołu ratownictwa medycznego i inni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Kliknij tutaj
Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia.
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Teminy szkoleń

Prowadzimy zapisy.

Dla grup zorganizowanych terminy ustalamy indywidualnie.

Zapisy pod numerem tel. 82 565 08 90

 lub 519 138 707

Szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym

Prowadzimy zapisy na szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym zgodnie z zapotrzebowaniem od różnych zakładów pracy oraz dla osób, które wymagają tego szkolenia do wykonywania pracy. Dla grup zorganizowanych terminy ustalane są indywidualnie.

Planowany termin rozpoczęcia kursu

19 lipiec 2024 r.

9 i 23 sierpień 2024 r.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Powadzimy zapisy na kursy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy otrzymali punkty karne.

Planowany termin rozpoczęcia kursu

25 i 26 lipiec 2024 r.

29 i 30 sierpień 2024 r.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Powadzimy zapisy na kursy dla osób, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Planowany termin rozpoczęcia kursu

Dla grup zorganizowanych terminy ustalamy indywidualnie.

Zapisy pod numerem tel. 82 565 08 90

 lub 519 138 707

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Powadzimy zapisy na kursy dla osób, które chcą nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie kierowane jest do pracowników zakładów pracy, przedsiębiorstw, urzędów, szkół, przedszkoli oraz wszystkich instytucji, które muszą przeszkolić swoich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content