Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Aktualności

„Punkty karne” po nowemu (staremu)

Z dniem 17 września 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określa ono, m.in.: warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami

WIĘCEJ INFORMACJI »

Szkolenia na odjęcie punktów karnych

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie wznowił prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli masz punkty karne, nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem! Zmniejsz swoje konto aż o sześć

WIĘCEJ INFORMACJI »

AKCJA BRD W STRACHOSŁAWIU

2O maja br. WORD w Chełmie, we współpracy z Gminnym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu, podjął działania mające na celu popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz podniesienie umiejętności w bezpiecznym i świadomym

WIĘCEJ INFORMACJI »

Informacje dla zdających

Wymagane dokumenty

Więcej informacji

Egzaminy w praktyce

Więcej informacji

Opłaty za egzaminy

Więcej informacji

Zapis zdalny na egzamin

Więcej informacji

Egzamin pojazdem OSK

Więcej informacji

Statystyki zdawalności

Więcej informacji

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym
Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.: pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych, osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi, członkom zespołu ratownictwa medycznego i inni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Kliknij tutaj
Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia.
Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide

Teminy szkoleń

Prowadzimy zapisy.

Dla grup zorganizowanych terminy ustalamy indywidualnie.

Zapisy pod numerem tel. 82 565 08 90

 lub 519 138 707

Szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym

Prowadzimy zapisy na szkolenia dla osób kierujących ruchem drogowym zgodnie z zapotrzebowaniem od różnych zakładów pracy oraz dla osób, które wymagają tego szkolenia do wykonywania pracy. Dla grup zorganizowanych terminy ustalane są indywidualnie.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu

3 listopad 2023 r.

17 listopad 2023 r.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Powadzimy zapisy na kursy dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy otrzymali punkty karne.

Planowany termin rozpoczęcia kursu

23-24 listopad 2023 r.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Powadzimy zapisy na kursy dla osób, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content