Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Tekst odczytywalny maszynowo

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W CHEŁMIE

Zakres działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie obejmuje:

1. Prowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii.

2. Prowadzenie różnych kursów i szkoleń, między innymi:

a. szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym;

b. szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zmniejszające ilość otrzymanych przez nich punktów karnych;

c. kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

WORD w Chełmie prowadzi ponadto działalność mającą na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, organizuje lub współorganizuje turnieje BRD dla dzieci i młodzieży, turnieje motoryzacyjne, rajdy samochodowe i rowerowe, a także różnego rodzaju konkursy powiązane tematycznie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę rowerową wśród uczniów szkół podstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy. Nasz Ośrodek dokonuje licznych zakupów materiałów dydaktycznych i kamizelek odblaskowych dla szkół. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Straży Pożarnej oraz wyposażenia dla Policji.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie współpracuje też z ośrodkami szkolenia kierowców w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content