Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi szkolenia osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.:

 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, – osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego
 • i inni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840)


Wpłaty należy dokonać na konto Wschodni Bank Spółdzielczy Nr 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001 tytułem: szkolenie kierowanie ruchem.  

Podanie na szkolenie

Regulamin szkolenia

Zagadnienia Liczba godzin
I.

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

 1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 7. strażakom jednostek ochronby przecipożartowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przecipożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
 9. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 10. osobom wykonującym pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
 11. członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
1
II.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

Omówienie możliwości wystąpienia:

 1. różnych reakcji kierujących pojazdami;
 2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;
 3. różnych warunków atmosferycznych w szczególności niedostatecznej widocznośći;
 4. różnych warunków drogowych , w szczególności natężenia ruchu;
 5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.
2
III.

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji – dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

1
IV. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego. 1
V. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów. 2
VI. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych). 1
Razem godzin 8

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 40, 41

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content