Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Kampanie na rzecz poprawy B.R.D.

logo Stop Szaleńcom Drogowym

Stop Szaleńcom Drogowym

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu chełmskiego i dorosłych członków lokalnych społeczności.

logo Pijesz Jedziesz Giniesz

Pijesz Jedziesz Giniesz

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez samorządy wszystkich gmin powiatu chełmskiego, a także starostwo powiatowe. Instytucje, które będą realizować program Kampanii podpisały stosowne Porozumienie, które określa zasady wzajemnej współpracy i podział zadań. Kampania zostanie zrealizowana od listopada 2011 r., do czerwca 2012 r. i zakończy się uroczystym podsumowaniem jej efektów.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content