Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Projekty RPO WL

Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Technicznego

W dniu 19 listopada 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie podpisał umowę na dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność Energetyczna Sektora Publicznego dotyczącą Termomodernizację Budynku Administracyjno-Technicznego WORD w Chełmie.

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie poprzez kompleksową termomodernizację i adaptację budynku użyteczności publicznej.

Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie

Całkowita wartość projektu: 1 293 801,96 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 718 392,87 zł

 

Budynek przed modernizacją

Budynek po modernizacji

Budynek po modernizacji

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content