Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Wymagane dokumenty

Osoby zapisujące się na egzamin po raz pierwszy

 1. Profil kandydata na kierowcę (PKK).
 2. Dokument tożsamości z numerem PESEL.
 3. Podpisana klauzula informacyjna RODO.  [do pobrania] 
 4. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.  [cennik do pobrania]

Osoby zapisujące się na egzamin po raz kolejny

 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Osoby przystępujące do egzaminu

Osoba przystępująca do egzaminu powinna posiadać ważny w dniu egzaminu jeden z wymienionych poniżej dokumentów, potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty;
 • kartę pobytu;
 • paszport;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 • zgoda na pobyt tolerowany.
Podst. prawna: § 12.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206).

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content