Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Zapis zdalny na egzamin

Info-car.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów, dostępny pod linkiem https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/zapisz-sie-na-egzamin-na-prawo-jazdy
W ten sposób można zarezerwować termin egzaminu bez wizyty w Biurze Obsługi Klienta WORD w Chełmie.

Do przeprowadzenia rezerwacji będą potrzebne:

 • imię i nazwisko
 • numer PKK (profil kandydata na kierowcę)
 • numer PESEL

Rejestracja na egzamin możliwa jest jedynie pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty.
Serwis pozwala na opłacenie należnej kwoty. W takim przypadku przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. 
Płatności można dokonać za pośrednictwem e-przelewu oraz karty Visa i Master Card.

Zwracamy uwagę, iż korzystając z zapisu na egzaminy za pośrednictwem serwisu info-car.pl trzeba się liczyć z wydłużonym
o ok. 7 dni roboczych czasem oczekiwania w porównaniu do zapisu bezpośredniego w naszym Biurze Obsługi Interesanta
oraz zapisu samodzielnego (instrukcja poniżej).
Różnica ta wynika z konieczności przetworzenia zgłoszenia przez system informatyczny.

Zapis samodzielny

Drugi sposób zapisu na egzamin, niewymagający osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta, składa się z trzech etapów.

 1. Opłacenie egzaminu za pomocą bankowości elektronicznej lub w dowolnym punkcie kasowym.  [cennik do pobrania]
  W tytule przelewu należy napisać: „Imię i nazwisko. Opłata za egzamin teoretyczny/praktyczny kat. …”.
 2. Przesłanie na adres mailowy sekretariat@word.chelm.pl
  jednego lub trzech załączników (format pdf. lub jpg. – w jak najlepszej rozdzielczości):
  a)  potwierdzenia opłaty za egzamin;
  b)  numeru PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) z kodem kreskowym, otrzymanego w Wydziale Komunikacji (tylko przy pierwszym zapisie);
  c)  podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (tylko przy pierwszym zapisie).  [do pobrania]

  Przy pierwszym zapisie w treści maila należy dodatkowo podać numer PESEL.

 3. Po upływie co najmniej jednego dnia roboczego od wysłania potwierdzenia opłaty należy zadzwonić
  do Biura Obsługi Klienta WORD Chełm, na numer telefonu (82) 565 08 92, w celu ustalenia terminu egzaminu.

Zmiana terminu egzaminu

Szczegółowe zasady dotyczące zmiany terminu egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622), gdzie w § 11 ust. 1. pkt  4 znajduje się następujący zapis:
Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.”
W przypadku zamiaru zmiany terminu egzaminu wypełniony formularz, dostępny pod tym linkiem, należy wysłać na adres mailowy sekretariat@word.chelm.pl lub dostarczyć listownie na adres WORD w Chełmie.
Po upływie dnia roboczego od dopełnienia wymaganych formalności można kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta WORD Chełm w sprawie ustalenia kolejnego terminu egzaminu.

Ważne informacje:
W przypadku próśb o zmianę terminu egzaminu, kierowanych drogą mailową bez podania niezbędnych danych identyfikacyjnych*,  nie będą one rozpatrywane.
* imię i nazwisko, nr PESEL.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content