Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje:

 • konkursy dla najmłodszych dzieci,
 • konkursy i turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • imprezy z zakresu BRD dla dzieci niepełnosprawnych.

WORD jest fundatorem nagród dla uczniów – uczestników imprez i konkursów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W zakresie organizacji konkursów Ośrodek współpracuje z Komendą Miejską Policji w Chełmie, Automobiliklubem Chełmskim oraz z Zarządem Okręgowym PTTK w Chełmie.

WORD w Chełmie jest współorganizatorem imprez o zasięgu ogólnokrajowym między innymi takich jak:

 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
 • Konkurs „Stop Wypadkom”,
 • Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.

Ośrodek bierze udział w organizacji masowych imprez z zakresu BRD między innymi:

 • w Powiatowych Konkursach Znajomości Przepisów Ruchu Drogowego,
 • w „Zimowej Samochodowej Szkole Jazdy”,
 • w „Konwoju dla Bezpieczeństwa”.

Ośrodek współuczestniczy i pomaga szkołom w prowadzonej akcji zdobywania kart rowerowych i motorowerowych poprzez:

 • przeprowadzanie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych na kartę rowerową i motorowerową na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy WORD,
 • propagowanie tej akcji w środkach masowego przekazu,
 • przekazywanie materiałów programowych,
 • organizuje spotkania młodzieży z policjantami ruchu drogowego, egzaminatorami i pracownikami Ośrodka,
 • udzielanie pomocy przy prowadzonych sprawdzianach na kartę rowerową i motorowerową.

WORD w Chełmie organizuje:

 • szkolenia kierowców na podstawie art. 130 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” mające na celu zmniejszenie o 6. liczbę punktów karnych zapisanych w ewidencji za naruszanie przepisów ruchu drogowego,
 • szkolenia instruktorów nauki jazdy,
 • szkolenia egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców,
 • szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy.

 Ośrodek bierze udział w tworzeniu projektu Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT Lubelski.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content