Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Terminy szkoleń

Planowany termin rozpoczęcia kursu

27-28 czerwiec 2024 r.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Prowadzimy zapisy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Planowany termin rozpoczęcia kursu

7 i 21 czerwiec 2024 r.

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w celu skasowania punktów karnych

Prowadzimy zapisy na szkolenia zmniejszające posiadaną ilość punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia

terminy ustalane indywidualnie

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla osób w zakresie kierowania ruchem
Zorganizowane grupy umawiane są indywidualnie w dogodnym dla siebie czasie.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia

terminy ustalane indywidualnie

Szkolenie osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Powadzimy zapisy na kursy dla osób, które chcą nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie kierowane jest do pracowników zakładów pracy, przedsiębiorstw, urzędów, szkół, przedszkoli oraz wszystkich instytucji, które muszą przeszkolić swoich pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia

terminy ustalane indywidualnie

Szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży podczas transportu

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży w czasie transportu.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia

trwają zapisy

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla kandydatów na operatorów żurawi przenośnych HDS

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia

trwają zapisy

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla kierowców przewożacych materiały niebezpieczne ADR

Termin realizacji uzależniony jest od kursanta po uzgodnieniu z trenerem

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

Prowadzimy zapisy na szkolenie okresowe metodą e-lerning. Każda osoba, która zgłosi się na szkolenie może je rozpocząć w tym samym dniu. Czas trwania szkolenia wynosi 5 dni.

Nr tel. kontaktowego do Działu Szkoleń – (82) 565 08 90  wew. 40, 41.

e-mail: szkolenia@word-chelm.pl

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content