Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie
ul. Bieławin 2A
22-100 Chełm
REGON 110182993
E-mail: sekretariat@word-chelm.pl
Tel.: 82 565 08 90
Fax: 82 565 08 91


Inspektor Ochrony Danych:

Ewa Palus

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Tel. (+48) 82 561 13 02
E-mail: inspektor@cbi24.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content