Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Karta rowerowa

Zasady wydawania karty rowerowej dla uczniów szkół podstawowych oraz starszych

 

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę podstawową  dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat) oraz wykazała się niezbędnymi umiejętnościami w kierowaniu rowerem odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

WORD w Chełmie informuje, że wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, prowadzi szkolenia i sprawdza kwalifikację na kartę rowerową dla osób, które ukończyły szkołę podstawową.

Zajęcia odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawdzianów na kartę rowerową można uzyskać pod numerami telefonów 82 565 08 90 lub 91 wew. 40, 41.

Na terenie WORD w Chełmie znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym kandydaci do karty rowerowej pod okiem opiekunów mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne, wymagane do uzyskania karty rowerowej.

Miasteczko Ruchu Drogowego jest otwarte codziennie od 8.00 do 16.00. Zapraszamy osoby chętne podnieść swoje umiejętności jazdy na rowerze w dni pracujące – wstęp wolny (dzieci tylko w obecności opiekunów). Rowery i elementy ochrony osobistej są dostępne w naszym Ośrodku.

Szkolne grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Szkoleń WORD 82 565 08 90 wew. 40, 41 w celu ustalenia terminu rezerwacji miasteczka.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content