Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1 i D1+E

– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia – 500 zł

Szkolenie okresowe (35 godzin) po raz pierwszy prowadzone jest dla kierowców , którzy nie podlegają szkoleniu w zakresie kwalifikacji wstępnej. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
 2. 10 września 2010 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 3. 10 września 2011 r.- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 4. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 5. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  1. kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  2. kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
 6. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia s 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 40, 41

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content