Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Tekst łatwy do odczytania (ETR)

Informacje o Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie.

W WORD pracuje Dyrektor oraz podlegli mu pracownicy.

Czym zajmuje się WORD w Chełmie?

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zajmuje się egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców oraz prowadzi różne kursy i szkolenia, w tym:

– kurs dla osób kierujących ruchem drogowym,

– szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

– kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

WORD w Chełmie prowadzi ponadto działalność mającą na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców.

Współpracuje też z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia.

Na terenie WORD znajdują się trzy budynki.

Do budynków prowadzą chodniki, które połączone są z parkingiem i wyznaczonym na nim miejscem dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu głównym do budynku nr 1 znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynki nr 2 i nr 3 są parterowe i posiadają ułatwienia dla poruszania się osobom z ograniczeniami ruchowymi 

W budynkach brak jest windy.

Budynki są częściowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jak osoby ze szczególnymi potrzebami mogą załatwić sprawy w WORD?

– Napisać pismo i wysłać je na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie,

ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm

– Przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta. Biuro Obsługi Klienta to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku nr 1.

Jak trafić do Biura Obsługi Klienta?

Wchodzisz wejściem głównym.

Musisz przejść prosto do połowy korytarza, następnie kiedy spojrzysz w lewo, zobaczysz drzwi z napisem Biuro Obsługi Klienta.

Osoba o ograniczonej zdolności ruchowej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym może liczyć na pomoc ze strony pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie

– Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba posiadać dostęp do internetu i swoje konto na platformie ePUAP oraz Profil zaufany   

– Napisać wiadomość i wysłać ją na adres mailowy:
    sekretariat@word-chelm.pl

– Wysłać faks pod numer

82 565 08 90 wewnętrzny 30

– Zadzwonić pod numer:

82 565 08 90

82 565 08 91

82 565 08 92  

– Przyjść do WORD i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy WORD.

WORD czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:45 do 15:45

Wszystkie informacje o WORD można znaleźć na stronie internetowej: https://word.chelm.pl/

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content