Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Misja i cele WORD Chełm

Lata krzepnięcia WORD, nabierania doświadczeń i podejmowania dodatkowych obowiązków, formowały dzisiejszy kształt organizacyjny i praktyczny placówki. Niemniej jej podstawową misją jest w dalszym ciągu działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń.

Podstawowy cel działania ośrodka to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, współdziałanie z innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego: policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, a także propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży, poprzez przeprowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Ośrodku.

WORD przeprowadza również szkolenia kandydatów na instruktorów, szkolenia instruktorów i kandydatów na egzaminatorów, szkolenia egzaminatorów, kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy – w zakresie przewozu osób i rzeczy, szkolenia kierowców naruszających przepisy drogowe, kursy na: obsługę tachografów cyfrowych, napełnianie zbiorników LPG, przewóz materiałów niebezpiecznych ADR i inne szkolenia.

Dla skutecznej realizacji i ciągłej poprawy jakości obsługi naszych klientów, załoga WORD wyznaczyła sobie kilka istotnych celów: pogłębianie poczucia zaufania klientów do działalności WORD, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczny udział w licznych szkoleniach, doskonalenie metod pracy, stała troska o kulturę obsługi klientów, zwiększanie świadomości mieszkańców naszego regionu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Dyrektor Word w Chełmie

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content