Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Odpowiedź: W takim przypadku kandydat powinien przedstawić następujące dokumenty: profil kandydata na kierowcę, nr PESEL, dowód uiszczenia opłaty za egzamin, podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Odpowiedź: Nie ma możliwości zapisu na egzamin bez opłaty.
Warunkiem zapisu jest wcześniejsze jej uiszczenie w wysokości:

                – Teoria (wszystkie kategorie): 30 zł;

                – Praktyka:

                                – kat. AM: 140 zł

                                – kat. A1, A2, A: 180 zł

                                – kat. B1: 170 zł

                                – kat. B: 140 zł

                                – kat. B+E: 200 zł

                                – kat. C: 200 zł

                                – kat. C+E: 245 zł

                                – kat. D: 200 zł

                                – kat. T: 170 zł

Odpowiedź: Za egzamin można zapłacić na miejscu w oddziale banku WBS, znajdującym się na terenie WORD, lub można dokonać opłaty przelewem internetowym na konto Ośrodka o numerze: 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001.

Odpowiedź: Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia egzaminu pod nr. (82) 565 08 92. Należy jednak pamiętać, żeby w takim przypadku wcześniej złożyć komplet wymaganych dokumentów oraz uiścić opłatę za egzamin.

Odpowiedź: Według obowiązujących przepisów kurs na prawo jazdy wszystkich kategorii ukończony w OSK ważny jest bezterminowo.

Odpowiedź: Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Są nimi: dowód osobisty, paszport, karta pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany.

Odpowiedź: Nie ma obowiązku wykupowania dodatkowych lekcji nauki jazdy bez względu na ilość nieudanych podejść do egzaminu. Kandydat na kierowcę sam decyduje, czy i w jakim wymiarze chce skorzystać z dodatkowych zajęć praktycznych w ośrodku szkolenia kierowców.

Odpowiedź: Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego ważny jest bezterminowo – dotyczy to osób, które zdały egzamin teoretyczny  po 24 lutego 2014 roku.

Odpowiedź: Nie, kurs jest ważny. Wystarczy zgłosić się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić kolejny termin egzaminu.

Odpowiedź: WORD Chełm umożliwia wynajem placu manewrowego jedynie w godzinach, gdy nie odbywają się na nim egzaminy praktyczne, tj. po godz. 15.30 oraz w dni wolne od pracy. Pół godziny wynajmu placu na kat. B oraz B1 kosztuje 30 zł, a na kat. AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D kosztuje 40 zł. Jazdy odbywa się samochodem OSK. Rezerwację terminów wynajmu placu prowadzi Biuro Obsługi Klienta bezpośrednio w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. (82) 565 08

Odpowiedź: WORD w Chełmie następnego dnia roboczego po zdanym egzaminie przesyła za pomocą systemu teleinformatycznego właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy , informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego. Po upływie tego czasu należy zgłosić się do organu wydającego prawo jazdy w celu uiszczenia opłaty za jego wydanie.

Odpowiedź: W trakcie egzaminu teoretycznego osoba może poprawić lub zmienić udzieloną przez siebie odpowiedź tylko w czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi. W momencie przejścia do kolejnego pytania nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego, co za tym idzie nie ma możliwości poprawy udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedź: Wymogi dotyczące zadań egzaminacyjnych są jednakowe dla wszystkich osób ubiegających się o prawo jazdy. W przypadku osób niepełnosprawnych egzamin może być przeprowadzony pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia, zgodnie z ograniczeniami określonymi w orzeczeniu lekarskim. W takim przypadku egzamin przeprowadzany jest nieodpłatnie.

Odpowiedź: Nie, należy najpierw odebrać prawo jazdy z urzędu i dopiero od tego momentu można kierować pojazdem.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content