Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Opłaty za egzaminy

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 19 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013 r. poz. 78).

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

Kategoria:Egz. teoretyczny:Egz. praktyczny:
AM, B30 zł140 zł
A1, A2, A30 zł180 zł
B1, C1, D1, T30 zł170 zł
C, D30 zł200 zł
B (kod 96)170 zł
B+E200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E245 zł

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty się nie pobiera.

Opłaty za egzaminy prosimy dokonywać na rachunek bankowy nr: 
16 8187 0004 2001 0007 0739 0001  (Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie)

 W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin teoretyczny/praktyczny kat. …” oraz podać imię i nazwisko osoby, mającej zdawać egzamin.

W przypadku, gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później, niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu (na podstawie § 3a rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MTBiGM z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, wchodzącego w życie dnia 20.04.2013 r., Dz. U. z 2013r. poz. 78 z późn. zm.)

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content