Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Opłaty za egzaminy

Opłaty egzaminacyjne obowiązujące od dnia 16 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

Kategoria: Opłata za egzamin:
Egzaminy teoretyczne 50 zł
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T, B kod 96 200 zł
B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E 250 zł
Kwalifikacja wstępna – egzamin teoretyczny 50 zł

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty się nie pobiera (art. 56 pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami).

Opłaty za egzaminy prosimy dokonywać na rachunek bankowy nr:
16 8187 0004 2001 0007 0739 0001  (Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie)

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za egzamin teoretyczny/praktyczny kat. …” oraz podać imię i nazwisko osoby, mającej zdawać egzamin.

W przypadku, gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później, niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content