Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

WORD Chełm w Siennicy Różanej

W dniu 27 października 2021 r. WORD Chełm, wspólnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, przeprowadził kolejną akcję, promującą w regionie zasady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Podjęte działania edukacyjne, skierowane do uczniów szkoły, miały za zadanie:

  • propagowanie konieczności używania elementów odblaskowych
  • omówienie zasad korzystania z urządzeń transportu osobistego
  • popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym
  • podniesienie umiejętności bezpiecznego i świadomego poruszania się po drogach

Egzaminatorzy WORD-u w Chełmie przeprowadzili pogadankę oraz konkursy, pozwalające na zrealizowanie założonych celów.
Zgromadzona młodzież miała również okazję skorzystać z symulatora dachowania oraz alkogogli i narkogogli.
Laureaci konkursów otrzymali nagrody w postaci smyczy odblaskowych.
Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z przeprowadzonej akcji.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content