Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie dla nauczycieli dotyczące praktycznej edukacji rowerowej

W ramach projektu „Lubelskie rowerem – bezpieczna droga do szkoły” w dniu 3 listopada br. Fundacja Mobilności Aktywnej, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, przeprowadziła na terenie naszego Ośrodka szkolenie dla nauczycieli, dotyczące praktycznej edukacji rowerowej.
Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji rowerowej, w szczególności organizacji zajęć praktycznych w ruchu drogowym jako rozszerzenia zajęć przygotowujących na kartę rowerową, a także idea tzw. egzaminu holenderskiego w ruchu drogowym.
W trakcie spotkania omówiony został obecny system szkolenia rowerzystów w Polsce oraz problemy związane z bezpieczeństwem rowerzystów na drodze.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Szkolenia tego rodzaju są skierowane w szczególności do nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego, ale także innych zainteresowanych, zajmujących się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, kartą rowerową lub organizacją wyjazdów rowerowych z uczniami.
Program szkolenia jest oparty na doświadczeniach trenerów edukacji rowerowej i programach realizowanych od 2011 roku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dołączamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content