Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenia na odjęcie punktów karnych

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie wznowił prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Jeżeli masz punkty karne, nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli przekroczysz sumę 24 punktów karnych w ciągu roku zostaniesz skierowany/a przez stosowny Urząd na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

 • posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
 • nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie ustalonym ustawą;
 • nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 • nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania zakazu;
 • w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt;
 • nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

 

UWAGA: Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobieganie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.         

1 godz. zajęć teoretycznych = 1 godz. wykładowa (45 minut)

Zajęcia praktyczne:

 1. Hamowanie awaryjne przy prędkości 30 km/h i 50 km/h.

 

Jak się zapisać?

Zapisy na kurs prowadzone są:

Osobiście:

 • wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45;
 • wpłaty można dokonywać na miejscu w oddziale Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie.

Mailowo:

W tym celu należy przesłać wypełniony czytelnie wniosek (do pobrania poniżej) wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: szkolenia@word.chelm.pl

Opłata za szkolenie wynosi 950,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie: 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001, w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, szkolenie punkty karne.

Liczba miejsc jest ograniczona – grupa nie może przekraczać 15 osób.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i prawem jazdy (do wglądu). Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Miejsce szkolenia:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, ul Bieławin 2a, 22-100 Chełm, budynek 3, pok. 4

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (w godz. 7.45-15.45): (82) 565 08 90, (82) 565 08 91 w. 40, 41 lub mailowo szkolenia@word.chelm.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2023 poz. 1897).

Do pobrania:

 1. Wiosek o przyjcie na szkolenie – POBIERZ

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content