Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Relacja ze specjalistycznego szkolenia dla nauczycieli

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2021 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie odbyło się specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli, przeprowadzających w szkołach egzaminy na kartę rowerową. 
Na nasze zaproszenie na szkolenie odpowiedziało wielu nauczycieli z powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego, dlatego wyznaczone zostały aż trzy tury spotkań, a i tak okazało się, że zapotrzebowanie jest większe, niż nasze możliwości lokalowe oraz aktualnie obowiązujące przepisy, określające limit zgromadzeń w reżimie sanitarnym.
Szkolenie przeprowadził egzaminator nadzorujący WORD w Chełmie, pan Jacek Kwietniewski.
Większość czasu zajął wykład teoretyczny, urozmaicony interaktywną prezentacją, pozwalający na poznanie nowych regulacji prawnych, obowiązujących w ruchu drogowym.
Niewątpliwą atrakcją spotkania była jego część praktyczna, podczas której wykładowca zaprezentował technikę jazdy na hulajnodze elektrycznej oraz zaprosił uczestników szkolenia do samodzielnej przejażdżki.

Szkolenie zostało zakończone wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, ale przede wszystkim stanowiło doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za przybycie na spotkanie oraz za ich aktywny udział w zajęciach.
Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem, po wakacjach zostanie przeprowadzony kolejny jego cykl. 
O dokładnym terminie będziemy informować na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej ośrodka.

certyfikat seminarium dla nauczycieli

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content