Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadpodstawowych

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadpodstawowych.

W turnieju zorganizowanym przez nasz Ośrodek, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Chełmie oraz Szkołą Policealną – Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie, wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko w Chełmie.

Celem tego rodzaju turniejów jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Poszczególne konkurencje zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego. 
Składały się na nie:

– test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego,

– obsługa techniczna pojazdów,

– jazda sprawnościowa samochodem z talerzem Stewarta,

– konkurencja techniczna na placu motocyklowym,

– konkurs z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wszyscy zawodnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz dużymi umiejętnościami praktycznymi w zakresie kierowania pojazdami, za co zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Dyrektora WORD w Chełmie.

Indywidualnym zwycięzcą Turnieju Motoryzacyjnego został Paweł Woch z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Klasyfikacja drużynowa Turnieju przedstawia się następująco:

 I miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

II miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

III miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

IV miejsce: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i laureatom Turnieju oraz bardzo dziękujemy współorganizatorom za zaangażowanie w jego przeprowadzenie.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z tego wydarzenia.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content