Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Działania BRD w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Chełmie

W dniu 2 marca 2023 r. w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Chełmie przy ul. Wieniawskiego 3, pracownik naszego Ośrodka wraz z funkcjonariuszką Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przeprowadził sesje pogadanek z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i BRD.
Słuchaczami tych prelekcji o charakterze profilaktycznym były dzieci z grup przedszkolnych.
W czasie pogadanki omówione zostały zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci jako niechronionych uczestników ruchu drogowego w bliższej i dalszej okolicy domu oraz z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu oraz zorganizowany został konkurs w wiedzy o przepisach ruchu drogowego.
Młodzi uczestnicy spotkania otrzymali ufundowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, materiały dydaktyczne w postaci gadżetów odblaskowych.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content