Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Stop Szaleńcom Drogowym

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu chełmskiego i dorosłych członków lokalnych społeczności. 

Patronat honorowy nad działaniami Kampanii obejmuje Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji. 

Patronat medialny sprawują: Radio Bon-Ton i Tygodniki lokalne: Super Tydzień, Nowy Tydzień i Kurier Lubelski. 

Celem Kampanii jest podnoszenie wśród młodzieży i dorosłych świadomości na temat zagrożeń istniejących 

w ruchu drogowym osób niechronionych, poprzez: 

  • popularyzowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania, przez każdego uczestnika ruchu elementów odblaskowych,
  • zapoznanie ze zmianami w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym,
  • uwrażliwienie młodzieży i dorosłych na konsekwencje używania alkoholu podczas korzystania z drogi,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • umiejętność stosowania wiedzy z zakresu ruchu drogowego w codziennym korzystaniu z drogi przemieszczając się pieszo lub rowerem,
  • podniesienie świadomości co do skutków wypadków w których uczestniczą niechronieni uczestnicy ruchu.

Organizatorem działań są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, wspólnie z Komendą Miejską Policji w Chełmie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówką Terenową w Chełmie. 

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content