Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

AKCJA BRD W STRACHOSŁAWIU

2O maja br. WORD w Chełmie, we współpracy z Gminnym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kamieniu, podjął działania mające na celu popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz podniesienie umiejętności w bezpiecznym i świadomym poruszaniu się po drogach podczas Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Strachosławiu.
Koordynator egzaminatorów w obecności pana dyrektora naszego Ośrodka, Mariusza Ostrowskiego, udostępnił chętnym możliwość skorzystania z symulatora dachowania, a także omówił i zaprezentował działanie symulatora wybuchu poduszki powietrznej oraz alkogogli i narkogogli.
Mamy nadzieję, że dotarliśmy w ważnym przesłaniem o konieczności odpowiedzialnego zachowania na drogach do kolejnej grupy odbiorców, co przełoży się na większą świadomość i poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się pojazdami mechanicznymi.
 
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z opisanej powyżej akcji.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content