Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                               sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91   

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że organizuje jednodniowe szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 29 kwietnia 2013r poz. 512, §21) będą sprawdzać niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie WORD w Chełmie przy ul.Bieławin 2a. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

   Tematyka zajęć  Ilość godzin/Godziny zajęć
I
Akty prawne regulujące szkolenie,  egzaminowanie  i wydawanie karty rowerowej.

1 godz.

(9.00 – 9.45)

II
Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących rowerzystów i pieszych.
Analiza przyczyn wypadków drogowych z udziałem dzieci i rowerzystów.

2 godz.

(10.00 – 11.25)

 III Przygotowanie i określenie formy egzaminu w  części teoretycznej i praktycznej oraz czas trwania egzaminu.

2 godz.

(11.30 – 13.05)

 IV Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu na kartę rowerową.

1 godz.

(13.10 – 13.55)

 V Zakończenie i wydanie zaświadczeń

14.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem pod nr 82 565 08 90 lub e-mailem na adres sekretariat@word.chelm.pl

Wniosek w formacie DOC

Wniosek w formacie PDF

Serdecznie zapraszamy.

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content