Statystyka zdawalności w WORD w Chełmie za II kwartał 2019 r.

KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny
Kat. A 77,38 % 65,33 %
Kat. A1 60,00 % 71,43 %
Kat. A2 50,00 % 62,50 %
Kat. AM 48,28 % 100,00 %
Kat. B 52,11 % 34,38 %
Kat. B1 66,67 % 50,00 %
Kat. BE --- 56,14 %
Kat. C 65,13 % 53,04 %
Kat. CE --- 55,56 %
Kat. D 65,91 % 53,33 %
Kat. T 39,08 % 55,56 %

b.d. - brak egzaminów w danym okresie

 Ostatnia aktualizacja 24 sierpnia 2019 r.