Statystyka zdawalności w WORD w Chełmie za I półrocze 2018 r.

KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny
Kat. A 80,95 % 48,05 %
Kat. A1 58,33 % 50,00 %
Kat. A2 76,00 % 52,94 %
Kat. AM 56,52 % 77,78 %
Kat. B 52,77 % 32,39 %
Kat. B1 50,00 % 63,64 %
Kat. BE --- 49,74 %
Kat. C 70,27 % 56,73 %
Kat. CE --- 54,33 %
Kat. D 70,27 % 72,97 %
Kat. T 47,46 % 60,71 %

b.d. - brak egzaminów w danym okresie

 Ostatnia aktualizacja 8 sierpnia 2018 r.