Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Zmiana opłat za egzaminy

Zmiana opłat za egzaminy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że z dniem 16 marca 2023 r. zmianie ulegają opłaty za egzaminy państwowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie nowe stawki kształtują się następująco:

1) 50 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy oraz uprawienia do kierowania tramwajem;

2) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1, T, B kod 96;

3) 250 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Do opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego dla osób, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które przed dniem wejścia w życie powyższej uchwały wystąpiły do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego, a termin ten został wyznaczony na dzień przypadający po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki dotychczasowe.

Do pobrania Uchwała Nr XLV/683/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2023 r.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content