Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że organizuje jednodniowe szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 29 kwietnia 2013r poz. 512, §21) będą sprawdzać niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie WORD w Chełmie, przy ul. Bieławin 2a. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Nie ma ograniczenia ilości nauczycieli z jednej szkoły, biorących udział w seminarium. 

Zapraszamy do Udziału wszystkie osoby zajmujące się prowadzeniem egzaminów na kartę rowerową w szkołach podstawowych.

Termin seminarium wyznaczony został na dzień 15 kwietnia 2024 r. godz. 8.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: sekretariat@word-chelm.pl

Wniosek w formacie DOC

Wniosek w formacie PDF

Serdecznie zapraszamy.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content