Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w przez dwa dni po 8 godzin w grupach liczących od 10 do 15 uczestników w formie wykładów zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 9).

Terminy szkoleń będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i skierowaniem wydanym przez starostę. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego podania zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres szkolenia@word-chelm.pl lub faxem pod numer 82 565 08 90. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 565 08 90 wew. 40, 41.

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 500,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Wschodni Bank Spółdzielczy Nr 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001 tytułem: kurs reedukacyjny.  

Regulamin kursu.

Karta zgłoszenia na kurs

Podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128)
2) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. poz. 9).

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content