Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 stycznia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 31 maja 2012 r. poz. 619),

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

 1. W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:
  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.
 2. W ramach kursu ADR doskonalącego wyróżnia się:
  1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
  2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
  3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
  4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Cennik:

Nazwa szkolenia / kursuIlość godz.

Cena zł.

Kurs początkowy: 
szkolenie w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,24450,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, (kurs podst. + cysterny = 700 zł.),16300,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
(kurs podst. + cysterny + kl. 1 lub kl. 7 = 800 zł.),
8200,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,8200,00
Kurs doskonalący: 
szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,16300,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,8190,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,5150,00
szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,5150,00

Wszystkie rodzaje kursów zakończone są egzaminem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content