Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Kolejna wizyta z symulatorem dachowania w Wierzbicy

W ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie włączył się w organizację pikniku rodzinnego pod hasłem: „Dzień rodziny i pieczy zastępczej. Niedziela Wielkich Polaków”, który odbył się w słoneczną niedzielę, 5 czerwca br.,  na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle.
Do licznych atrakcji, jakie zostały zaproponowane uczestnikom pikniku przez jego organizatorów, pracownicy naszego Ośrodka dodali możliwość skorzystania z symulatora dachowania, pozwalającego realnie doświadczyć, jak istotne dla bezpieczeństwa pasażerów jest zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz właściwe zabezpieczenie przewożonych przedmiotów w trakcie jazdy samochodem.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, pokazujących pracę symulatora.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content