Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Działania BRD w Szkole Podstawowej w Żółtańcach

W dniu 8 czerwca br., w ramach działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, pan Dyrektor oraz pracownicy naszego Ośrodka odwiedzili Szkołę Podstawową im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.
Zgromadzeni uczniowie wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez egzaminatora WORD-u w Chełmie, podczas której zostały omówione aktualne przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wiedza młodych słuchaczy na  poruszane tematy okazała się dosyć bogata, za co byli oni nagradzani materiałami dydaktycznymi w postaci gadżetów odblaskowych.
W dalszej części spotkania uczniowie zostali zaproszeni przed budynek szkoły, gdzie zapoznali się z zasadami działania poduszki powietrznej w samochodzie, a następnie obejrzeli kontrolowany wybuch takiej poduszki na przywiezionym przez WORD symulatorze poduszki powietrznej.
Ostatnią atrakcją był symulator dachowania, jak zwykle wzbudzający duże zainteresowanie osób uczestniczących w pokazie.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content