Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi szkolenia osób w zakresie kierowania ruchem drogowym Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.: pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych osobom nadzorującym bezpieczne […]

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia – 500 zł Szkolenie okresowe (35 godzin) po raz […]

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w przez dwa dni po 8 godzin w grupach liczących od 10 do 15 uczestników w formie wykładów zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania […]

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych! Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że organizuje jednodniowe szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania […]

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy. Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące: Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 […]

Karta rowerowa

WORD w Chełmie informuje, że wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie sprawdza kwalifikację na kartę rowerową. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Miasteczko Ruchu Drogowego jest otwarte codziennie od 8.00 do 16.00. Zapraszamy osoby chętne podnieść swoje umiejętności jazdy na rowerze w dni pracujące – wstęp wolny (dzieci […]

Inne szkolenia

W naszej ofercie posiadamy jeszcze następujące szkolenia: Kursy BHP Kurs obsługi tachografu cyfrowego Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 40, 41 .

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 stycznia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 31 maja 2012 r. poz. 619), Kurs […]

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

Szkolenie może rozpocząć osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, posiada wiedzę na temat mechaniki (droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność), posiada wiedzę na temat elektromechaniki (natężenie prądu, napięcie, oporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu)., Kurs dla kandydatów […]

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content