Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

„Bezpieczne wakacje” z WORD

W dniu 23 czerwca 2022r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie odbyła się impreza tematyczna przedstawiająca obowiązujące zasady przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na temat „Bezpieczne wakacje”.  Zajęcia z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i BRD o charakterze profilaktycznym odbyły się dla grup przedszkolnych  uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA” w Chełmie.

W czasie imprezy poruszanych było wiele tematów podnoszących wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zgłaszania zdarzeń do odpowiednich służb (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne), poruszane były także zagadnienia nt. dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się w bliższej i dalszej okolicy domu oraz bezpieczne spędzanie wolnego czasu. W imprezie wzięły także udział jednostki straży pożarnej, policji, stacji ratownictwa medycznego oraz medycznego studium zawodowego, działające na terenie Chełma.

Podczas akcji odbyły się pokazy tresury psów policyjnych oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content