Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Pijesz Jedziesz Giniesz

Program działań w ramach Kampanii skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez samorządy wszystkich gmin powiatu chełmskiego, a także starostwo powiatowe. Instytucje, które będą realizować program Kampanii podpisały stosowne Porozumienie, które określa zasady wzajemnej współpracy i podział zadań. Kampania zostanie zrealizowana od listopada 2011 r., do czerwca 2012 r. i zakończy się uroczystym podsumowaniem jej efektów. 

Patronat Honorowy nad całością działań w ramach Kampanii objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo, natomiast patronat medialny sprawują: Nowy Tydzień. Tygodnik Lokalny oraz Radio BON-TON. 

Celem Kampanii jest podnoszenie wśród młodzieży szkolnej świadomości na temat zagrożeń istniejących w ruchu drogowym, uwrażliwienie młodzieży na konsekwencje nadużywania alkoholu i innych używek nie tylko podczas prowadzenia pojazdu ale także w codziennym życiu, zwłaszcza w nauce, pracy, relacjach rodzinnych poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania przez uczniów elementów odblaskowych,
  • uświadamianie zagrożeń wynikających z jazdy pod wpływem alkoholu lub innych używek,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych nauczycieli wychowania komunikacyjnego,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  • kształtowanie prawidłowych zasad dotyczących relacji międzyludzkich.

Jedno z założeń naszej Kampanii jest niezwykle godne uwagi i być może jest nowatorskie w skali całego kraju – niebezpieczeństwo i zachowanie młodego człowieka na drodze potraktowaliśmy całościowo – jako skutek zachowań w relacjach z rówieśnikami, w szkole, w rodzinie, gdyż często takie relacje ulegają zaburzeniu i prowadzą nie tylko do zachowań nadpobudliwych i agresywnych ale takich, które kończą się używaniem przez młodzież alkoholu lub innych używek, a stąd już prosta droga do kolizji lub wypadku drogowego, który może się zakończyć kalectwem lub śmiercią, a naszym podstawowym celem jest całkowite lub przynajmniej częściowe wyeliminowanie takiego zagrożenia wśród młodzieży w naszym powiecie.

Organizatorem działań są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Komenda Miejska Policji w Chełmie, przy współudziale Urzędów Gmin oraz Starostwa Powiatowego w Chełmie, a także poszczególnych placówek oświatowych.

Placówki oświatowe powinny do dnia 22 lutego br., ustalić z koordynatorem termin spotkania, zakładając, że wszystkie spotkania w szkołach powinny zakończyć się do dnia 25 kwietnia br. aby uczniowie mieli czas na wykonanie prac konkursowych, których termin zgłoszenia ustalono na dzień 15 maja br.

Koordynatorem Programu jest Tadeusz Łańcucki – zastępca dyrektora WORD Chełm. 

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content