Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                              sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91                                     szkolenia@word.chelm.pl

Akcja BRD w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Chełmie

W dniu 21 marca br., na podstawie porozumienia zawartego z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie, pracownicy naszego Ośrodka podjęli się współorganizacji konkursu i pogadanki z wiedzy o przepisach ruchu drogowego i BRD o charakterze profilaktycznym dla 30 podopiecznych warsztatów.
W czasie spotkania omówione zostały zasady świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w bliższej i dalszej okolicy domu oraz placówki terapeutycznej oraz bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Egzaminatorzy WORD-u w Chełmie zachęcali słuchaczy do korzystania z elementów odblaskowych, które w znaczący sposób poprawiają widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Pracownik naszego Ośrodka, będący jednocześnie Ratownikiem Medycznym, przedstawił uczestnikom spotkania zasady udzielania pierwszej pomocy, które następnie można było w sposób praktyczny przećwiczyć na fantomie medycznym. 
Podopiecznym placówki zostały również udostępnione alkogogle, służące do demonstracji stanu zaburzenia zmysłów po spożyciu alkoholu.
Wśród osób uczestniczących w konkursie rozdysponowanych zostało po 30 szt. kamizelek odblaskowych, opasek na ramię oraz smyczy odblaskowych.
Poniżej przedstawiamy fotorelację z przeprowadzonej akcji.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content