Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                               sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91   

Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy na kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza nauczycieli, prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów, ubiegających się o wydanie karty rowerowej, na jednodniowe bezpłatne szkolenie.
Ukończenie specjalistycznego przeszkolenia z zakresu ruchu drogowego przygotowuje i uprawnia nauczycieli do samodzielnego sprawdzania niezbędnej wiedzy i  umiejętności uczniów, ubiegających się o ten dokument.
Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osobom przeprowadzającym egzamin w trybie i na warunkach określonych w § 21 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 512).
Szkolenie będzie okazją do wzbogacenia i uaktualnienia wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ponieważ  19.05.2021r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotycząca nowych zasad używania w ruchu drogowym hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.
Nowe regulacje wymagają rozszerzenia programu nauczania uczniów, ponieważ do kierowania ww. pojazdów będzie wymagane posiadanie co najmniej karty rowerowej. Ponadto z dniem 01.06.2021r. wchodzi w życie druga nowelizacja ustawy PoRD, dotycząca zarówno ruchu pieszych jak i rowerzystów.
Odbyte szkolenie będzie zakończone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o specjalistycznym przeszkoleniu z zakresu ruchu drogowego.

Miejsce szkolenia: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, ul. Bieławin 2a, 22-100 Chełm.
Planowany termin: 17 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie jest dostępny tutaj.
Zgłoszenia prosimy wysyłać do końca maja 2021 r. drogą mailową na adres: sekretariat@word.chelm.pl lub listownie, na wskazany powyżej adres siedziby WORD w Chełmie.

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content