Starostwo Powiatowe w Chełmie   Starostwo Powiatowe we Włodawie   Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie  
Komenda Miejska Policji w Chełmie