Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                               sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91   

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi szkolenia osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.:

 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, – osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego
 • i inni zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840)

Opłata za szkolenie wynosi 200,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Wschodni Bank Spółdzielczy Nr 16 8187 0004 2001 0007 0739 0001 tytułem: szkolenie kierowanie ruchem.  

Podanie na szkolenie

Regulamin szkolenia

Zagadnienia Liczba godzin
I.

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

 1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;
 2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 7. strażakom jednostek ochronby przecipożartowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przecipożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 8. funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;
 9. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 10. osobom wykonującym pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
 11. członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
1
II.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

Omówienie możliwości wystąpienia:

 1. różnych reakcji kierujących pojazdami;
 2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;
 3. różnych warunków atmosferycznych w szczególności niedostatecznej widocznośći;
 4. różnych warunków drogowych , w szczególności natężenia ruchu;
 5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.
2
III.

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji – dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

1
IV. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego. 1
V. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów. 2
VI. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych). 1
Razem godzin 8

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33.

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content