Kurs dla pracowników zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników LPG do zasilania pojazdów silnikowych:

Koszt kursu - 350 zł. + 152 zł. za egzamin

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33 .