Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do przewozu materiałów sypkich nie będących materiałami niebezpiecznymi.

Koszt szkolenia - 350 zł.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33.