Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi szkolenie "Doskonalenie techniki jazdy i umiejętności bezpiecznego kierowania pojazdem" obejmujące następujące zagadnienia:

Zajęcia teoretyczne:

  1. Omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i techniki ekonomicznej jazdy - 60 minut.
  2. Jak radzić sobie ze stresem podczas poruszania się samochodem - 60 minut.
  3. Zmiany w Kodeksie ruchu drogowego, przypomnienie zdobytej wiedzy - 60 minut.

Zajęcia praktyczne:

  1. Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, ćwiczenia panowania nad pojazdem w warunkach poślizgu - 30 minut.
  2. Praktyczne doskonalenie jazdy w ruchu drogowym pod fachowym okiemegzaminatorów posiadających uprawnienia instruktorów techniki jazdy - 90 minut.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie obowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem kserokopii posiadanego przez nią prawa jazdy oraz dowodu uiszczenia opłaty za szkolenie.

Koszt kursu - 200 zł.
Możliwość wykupienia dodatkowych godzin kursu - 40 zł za godzinę.

Wniosek do pobrania

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33.