Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie   

Biuro Obsługi Klienta  tel. (82) 565 08 92                               sekretariat@word.chelm.pl
Dział Szkoleń  tel. (82) 565 08 90, 91   

Informacja o terminach szkoleń

Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Prowadzimy zapisy na kurs na zmniejszenie ilości punktów karnych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu – 30 kwietnia, 14 i 28 maja 2021 r. 

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Prowadzimy zapisy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Planowany termin rozpoczęcia kursu – 24-25 kwietnia 2021 r.

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla osób w zakresie kierowania ruchem

Zorganizowane grupy umawiane są indywidualnie w dogodnym dla siebie czasie.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – trwają zapisy.

Szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży podczas transportu

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla opiekunów dzieci i młodzieży w czasie transportu.

Planowany termin rozpoczęcia kursu – trwają zapisy. 

Szkolenie kandydatów na operatorów żurawi przenośnych (HDS)

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla kandydatów na operatorów żurawi przenośnych HDS

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – trwają zapisy.

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Prowadzimy zapisy na szkolenie dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – trwają zapisy.

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

Prowadzimy zapisy na szkolenie okresowe metodą e-lerning. Każda osoba, która zgłosi się na szkolenie może je rozpocząć w tym samym dniu. Czas trwania szkolenia wynosi 5 dni. Termin realizacji uzależniony jest od kursanta po uzgodnieniu z trenerem.

Nr tel. kontaktowego – 82 565 08 90 wew. 40, 41, e-mail: szkolenia@word.chelm.pl

powrót na górę strony

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

WORD CHEŁM

Skip to content