Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów.

W ten sposób można zarezerwować termin egzaminu bez wizyty w Biurze Obsługi Klienta WORD w Chełmie.

https://www.info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html

DO PRZEPROWADZENIA REZERWACJI BĘDĄ POTRZEBNE:

• numer PKK

• imię i nazwisko kandydata

• numer PESEL kandydata.

PŁATNOŚCI

Rejestracja na egzamin możliwa jest jedynie pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty.

Serwis pozwala na opłacenie należnej kwoty. W takim przypadku przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna

w wysokości 2 zł.

Płatności można dokonać za pośrednictwem e-przelewu oraz karty Visa i MasterCard.