Szkolenie kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy. Warunki kwalifikacji kandydatów na kurs są następujące: Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58, ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 […]

Informacja o terminach szkoleń

Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego Prowadzimy zapisy na kurs na zmniejszenie ilości punktów karnych. Planowany termin rozpoczęcia kursu – 30 kwietnia, 14 i 28 maja 2021 r.  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Prowadzimy zapisy na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Planowany […]

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne trwające 35 godzin, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E – zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia – 500 zł Szkolenie okresowe ( 35 godzin) po raz pierwszy […]

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących egzaminy na kartę rowerową

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych! Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie uprzejmie informuje, że organizuje jednodniowe szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013r., w sprawie uzyskiwania […]

Karta rowerowa

WORD w Chełmie informuje, że wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie sprawdza kwalifikację na kartę rowerową. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Miasteczko Ruchu Drogowego jest otwarte codziennie od 8.00 do 16.00. Zapraszamy osoby chętne podnieść swoje umiejętności jazdy na rowerze w dni pracujące – wstęp wolny (dzieci […]

Szkolenia powodujące zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 52, poz. 329 z późniejszymi zmianami): nakłada na Komendanta Wojewódzkiego Policji obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jeżeli kierowca, który po raz pierwszy otrzymał prawo jazdy przekroczył liczbę 20 […]

Inne szkolenia

W naszej ofercie posiadamy jeszcze następujące szkolenia: Kursy BHP Koszt kursu – 100 zł. Kurs obsługi tachografu cyfrowego Koszt kursu – 100 zł. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Koszt kursu – 100 zł. Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pod numerem telefonu (82) 565 08 90, 565 08 91 wew. 33 […]

Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 stycznia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z dnia 31 maja 2012 r. poz. 619), Kurs […]

Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie prowadzi szkolenia osób w zakresie kierowania ruchem drogowym Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym – 8 godz.: pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych osobom nadzorującym bezpieczne […]